Deze website is uitsluitend bedoeld voor volwassenen en is dus verboden voor minderjarigen.

Alvorens verder te gaan bevestig ik dat ik kennis heb genomen van de volgende verplichtingen:

  • Ik ben meerderjarig volgens de wetten van mijn land
  • Ik ben ervoor gewaarschuuwd dat deze website een erotisch karakter heeft
  • Ik bevestig hierbij dat ik deze website niet aan minderjarigen zal tonen
  • Ik bevestig hierbij dat ik alles in het werk zal stellen om minderjarigen te beletten om mijn computer te gebruiken om toegang te krijgen tot deze website
  • Ik bezoek deze website voor privé doeleinden en betrek hierbij geen enkele overheidsorganisatie
  • Ik ontsla hierbij de uitgever van deze website van alle verantwoordelijkheid indien een minderjarige toch toegang zou krijgen tot deze website door om het even welke nalatigheid van mijn part
  • Ik verbind me ertoe om de inhoud van deze website (afbeeldingen, teksten, video's, ...) niet te kopiëren of te verspreiden
  • Ik bevestig dat ik geen juridische acties zal ondernemen tegen de uitgever van deze website
ENTER VERLATEN